Miljö & ansvar

Pour Bon ska ha en plats i ett hållbart samhälle. Vi vet att en hållbar utveckling är lika viktig för våra kunder som för oss. Det innebär att vi arbetar för att anpassa verksamheten så att den bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

HÅLLBAR UTVECKLING – MILJÖ OCH CSR

För Pour Bons del innebär det bland annat

 • Att vi upprättat en miljöpolicy,
 • Att aktivt arbeta för att minska verksamhetens belasting på miljön,
 • Att vi upprättat en jämställdhetsplan,
 • Att vi tillämpar gällande kollektivavtal,
 • Att vi som medlem i Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) följer SHR:s etikprogram
 • Att vi är ett värderingsstyrt företag.

 

MILJÖPOLICY

Pour Bons miljöpolicy anges bland annat att vi ska

 • Följa författningar och myndighetsrekommendationer på miljöområdet
 • Källsortera avfall
 • Hushålla med resurser
 • Prioritera leverantörer som själva har miljöpolicies eller som erbjuder miljövänliga produkter
 • Så långt det är möjligt erbjuda miljövänliga transporter 
 • Kunna erbjuda närproducerade och ekologiska alternativ
 • Fortbilda vår personal i praktisk miljökunskaphttp://www.csrvastsverige.se/

 

MEDLEMSKAP

Som ett led i vår strävan efter ett hållbart samhälle är vi medlem i följande organisationer:
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR)
www.shr.se
Föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative – CSR Västsverige
www.csrvastsverige.se
Innerstaden Göteborg
www.innerstadengbg.se

LÄNKAR

Erikshjälpen – vi lämnar all vår överblivna mat till Erikshjälpen
www.erikshjalpen.se
Göteborgs Restaurangförening/Smaka på Göteborg
www.goteborg.com/sv/Ata/s/RestaurantGuide/View/Kafe-Internationellt-Smaka_pa_Goteborg/Pour_Bon_150689

Kontakta oss