Miljöpolicy

MILJÖ OCH ANSVAR

Att Pour Bon ska ha en plats i ett hållbart samhälle är en självklarhet för oss. Vi vet att en hållbar utveckling är lika viktig för våra kunder som för oss. Det innebär att vi arbetar för att anpassa verksamheten så att den bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

För Pour Bons del innebär det bland annat:

 • Att vi har en miljöpolicy
 • Att vi aktivt arbetar för att minska verksamhetens belastning på miljön
 • Att vi har en jämställdhetsplan
 • Att vi tillämpar gällande kollektivavtal
 • Att vi är ett värderingsstyrt företag
 • Att vi ställer krav på våra leverantörer gällande etisk och socialt ansvar

 

MILJÖARBETE

Vi bedriver systematiskt miljöarbete och har miljöpolicy som anger bland annat att vi ska:

 • Följa författningar och myndighetsrekommendationer på miljöområdet
 • Källsortera matavfall
 • Väga varje gram råvara på våg
 • Återvinna kontorspapper, wellpapp, glas, plåt, mjukplast, lysrör, batterier, frigolit och hårdplast m.m
 • Hushålla med resurser
 • Prioritera leverantörer som själva har miljöpolicy eller som erbjuder miljövänliga produkter
 • Så långt det är möjligt erbjuda miljövänliga transporter (cykelbud)
 • Kunna erbjuda närproducerade alternativ och ekologiska varor
 • Välja etiskt märkta varor
 • Fortbilda vår personal i praktisk miljökunskap
 • Anpassa menyer efter säsong
 • Minimera svinn
 • Använda miljövänliga kemisk-tekniska produkter för städ och rengöring
 • Välja komposterbara förpackningar och emballage för matleveranser
 • Använda induktionsspis
 • Ha el från förnybara energikällor

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL

Vi arbetar aktivt för att:

 • Öka mängder av Ekologiska och Krav råvaror
 • Öka antalet vegetariska rätter för att minska klimatavtryck
 • Regelbundet mäta avfall och matsvinn
Pour Bon signatur